Ανοβιο

Promotion material for jam Art Company
 
Jam Art Company is a professional dance group, created by the choreographer Konstantinos Tsakirelis in 2008.
We designed posters, flyers and promotional material for the group’s performances. 

 

ελληνικά

Προωθητικό υλικό για τη jam art company

Η επαγγελματική ομάδα χορού jam art company δημιουργήθηκε από τον χορογράφο Κωνσταντίνο Τσακιρέλη το 2008.
Εξαρχής αναλάβαμε όλο το προωθητικό υλικό για τις παραστάσεις και τη γενικότερη δραστηριότητα της ομάδας, σε μια συνεργασία που συνεχίζεται με αμοιβαία εμπιστοσύνη μέχρι σήμερα.